S

SPOLUPRÁCOU
S NAMI ZÍSKATE

Korektného a seriózneho partnera pre naplnenie Vašich cieľov na slovenskom farmaceutickom trhu.

Kvalitný servis

Úsporu nákladov

 • Transparentný prístup k informáciám
 • Vstupných a prevádzkových nákladov
 • Reporty a poradenstvo bez akejkoľvek viazanosti

Obchodnú stratégiu

 • Komplexnú analytickú stratégiu Vášho produktového portfólia pred vstupom na zvolený trh
 • Vytvorenie  individuálnej obchodnej a marketingovej stratégie pre každý produkt
 • Určenie bilancie a konkurencieschopnosti v celom cykle a životnosti produktu
 • Aplikovanie pokročilých analytických technológií
 • Využívanie sofistikovaných nástrojov
 • Aktívna spätná väzba

Kvalitný servis

 • Jasný prehľad
 • Vždy aktuálne informácie
 • Viac času na  interný rozvoj Vašej spoločnosti
 • Pravidelný reporting a stanovenie cieľov na dané časové obdobie

Podpora predaja

V rámci podpory pokrývame komplexný proces predaja produktu od jeho uvedenia na trh, skladovania, distribúcie až podporu predaja a následný rozvoj

Spolupráca pri predaji je realizovaná formou

 • Predajcu
 • Distribútora
 • Návšteva lekární
 • Návšteva lekárov
 • Návšteva veterinárov
 • Návšteva konečného odberateľa
 • Exkluzívneho distribútora pre konkrétny trh
 • Riadenia a rozvoja Vášho/nášho obchodného tímu

Akcie na podporu predaja

 • Merchandising
 • Sales promotion
 • Product scanner
 • Mystery shopping

Spätné poskytnutie

 • Databáz
 • Reportingu
 • Vytváranie  prezentácií a komerčných výstupov
 • Komplexné nastavenie pokrytia trhu na požadovaných úrovniach

Start typing and press Enter to search