S

SPOLUPRÁCOU
S NAMI ZÍSKATE

Korektného a seriózneho partnera pre naplnenie Vašich cieľov na slovenskom trhu:

Kvalitný servis

Úsporu nákladov

  • Transparentný prístup k informáciám.
  • Vstupných a prevádzkových nákladov.
  • Reporty a poradenstvo bez akejkoľvek viazanosti.

Obchodnú stratégiu

  • Komplexnú analytickú stratégiu Vášho produktového portfólia pred vstupom na zvolený trh.
  • Vytvorenie  individuálnej obchodnej a marketingovej stratégie pre každý produkt.
  • Určenie bilancie a konkurencieschopnosti v celom cykle a životnosti produktu.
  • Aplikovanie pokročilých analytických technológií.
  • Využívanie sofistikovaných nástrojov.
  • Aktívna spätná väzba.

Kvalitný servis

  • Jasný prehľad.
  • Vždy aktuálne informácie.
  • Viac času na  interný rozvoj Vašej spoločnosti.
  • Pravidelný reporting a stanovenie cieľov na dané časové obdobie.

Podpora predaja

V rámci podpory pokrývame komplexný proces predaja produktu od jeho uvedenia na trh, skladovania, distribúcie až podporu predaja a následný rozvoj.

Spolupráca pri predaji je realizovaná formou

  • Predajcu.
  • Distribútora.
  • Návšteva lekární.
  • Návšteva lekárov.
  • Návšteva veterinárov.
  • Návšteva konečného odberateľa.
  • Exkluzívneho distribútora pre konkrétny trh.
  • Riadenia a rozvoja Vášho/nášho obchodného tímu.

Akcie na podporu predaja

  • Merchandising.
  • Sales promotion.
  • Product scanner.
  • Mystery shopping.

Spätné poskytnutie

  • Databáz.
  • Reportingu.
  • Vytváranie  prezentácií a komerčných výstupov.
  • Komplexné nastavenie pokrytia trhu na požadovaných úrovniach.

Start typing and press Enter to search