england
SPOLUPRÁCOU S NAMI ZÍSKATE | AVEPHARMA

SPOLUPRÁCOU S NAMI ZÍSKATE

slider-min-1

Korektného a seriózneho partnera pre naplnenie Vašich cieľov na slovenskom trhu:

Kvalitný servis


Individuálny prístup.
Profesionálne služby.
Dlhoročné skúsenosti.

Úsporu nákladov


Transparentný prístup k informáciám.
Vstupných a prevádzkových nákladov.
Reporty a poradenstvo bez akejkoľvek viazanosti.

Obchodnú stratégiu


Komplexnú analytickú stratégiu Vášho produktového portfólia pred vstupom na zvolený trh.
Vytvorenie  individuálnej obchodnej a marketingovej stratégie pre každý produkt.
Určenie bilancie a konkurencieschopnosti v celom cykle a životnosti produktu.
Aplikovanie pokročilých analytických technológií.
Využívanie sofistikovaných nástrojov.
Aktívna spätná väzba.

Efektivitu práce 


Jasný prehľad.
Vždy aktuálne informácie.
Viac času na  interný rozvoj Vašej spoločnosti.
Pravidelný reporting a stanovenie cieľov na dané časové obdobie.

Podpora predaja


V rámci podpory pokrývame komplexný proces predaja produktu od jeho uvedenia na trh, skladovania, distribúcie až podporu predaja a následný rozvoj.

Spolupráca pri predaji je realizovaná formou


Predajcu.
Distribútora.
Návšteva lekární.
Návšteva lekárov.
Návšteva veterinárov.
Návšteva konečného odberateľa.
Exkluzívneho distribútora pre konkrétny trh.
Riadenia a rozvoja Vášho/nášho obchodného tímu.

Akcie na podporu predaja


Merchandising.
Sales promotion.
Product scanner.
Mystery shopping.

Spätné poskytnutie


Databáz.
Reportingu.
Vytváranie  prezentácií a komerčných výstupov.
Komplexné nastavenie pokrytia trhu na požadovaných úrovniach.