S

SPOLUPRÁCOU
S NAMI ZÍSKATE

Korektného a seriózneho partnera pre naplnenie Vašich cieľov na slovenskom trhu:

Kvalitný servis

Úsporu nákladov

 • Transparentný prístup k informáciám.
 • Vstupných a prevádzkových nákladov.
 • Reporty a poradenstvo bez akejkoľvek viazanosti.

Obchodnú stratégiu

 • Komplexnú analytickú stratégiu Vášho produktového portfólia pred vstupom na zvolený trh.
 • Vytvorenie  individuálnej obchodnej a marketingovej stratégie pre každý produkt.
 • Určenie bilancie a konkurencieschopnosti v celom cykle a životnosti produktu.
 • Aplikovanie pokročilých analytických technológií.
 • Využívanie sofistikovaných nástrojov.
 • Aktívna spätná väzba.

Kvalitný servis

 • Jasný prehľad.
 • Vždy aktuálne informácie.
 • Viac času na  interný rozvoj Vašej spoločnosti.
 • Pravidelný reporting a stanovenie cieľov na dané časové obdobie.

Podpora predaja

V rámci podpory pokrývame komplexný proces predaja produktu od jeho uvedenia na trh, skladovania, distribúcie až podporu predaja a následný rozvoj.

Spolupráca pri predaji je realizovaná formou

 • Predajcu.
 • Distribútora.
 • Návšteva lekární.
 • Návšteva lekárov.
 • Návšteva veterinárov.
 • Návšteva konečného odberateľa.
 • Exkluzívneho distribútora pre konkrétny trh.
 • Riadenia a rozvoja Vášho/nášho obchodného tímu.

Akcie na podporu predaja

 • Merchandising.
 • Sales promotion.
 • Product scanner.
 • Mystery shopping.

Spätné poskytnutie

 • Databáz.
 • Reportingu.
 • Vytváranie  prezentácií a komerčných výstupov.
 • Komplexné nastavenie pokrytia trhu na požadovaných úrovniach.

Start typing and press Enter to search