Potreby dnešných spotrebiteľov sú veľmi individuálne a konkurencia na trhu je neúmerne presýtená. Podstatou našej marketingovej efektivity je, aby sme doručili správnu informáciu tým správnym ľuďom, v čo najkratšom čase. Našou devízou je vytvorenie správnej interakcie medzi Vašou spoločnosťou a koncovým odberateľom tak, aby sa vytvorila dlhodobá a vzájomná synergia. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam rozumieme, ako vníma konkrétny produkt lekár, lekáreň a koncový odberateľ. Preto Vám pripravujeme len také riešenia a podporu, ktorá je vhodná pre konkrétnu cieľovú skupinu. Sme schopní flexibilne vytvoriť adekvátnu podporu predaja, založenú na reálnych základoch a merateľných cieľoch. Náš marketing skutočne funguje a prináša merateľné výsledky.

Zastrešíme Vám:

 • Integráciu produktu
 • Marketingovú stratégiu
 • Budovanie povedomia značky
 • Prípravu promo prezentácií/KAM/VIP
 • Prípravu a organizáciu seminárov a školení
 • Prípravu a tvorbu komplexnej reklamy TTL
 • Nastavenie cieľovej skupiny, plánov predaja
 • Nastavenie podmienok a časovej osi uvedenia produktu na trh
 • Komplexnú biznis stratégiu s nastavením merateľných produktových cieľov
 • PR – legislatívu a etiku
 • Prípravu pre loyality program
 • Primárny a sekundárny prieskum trhu
 • Prípravu materiálov na podporu predaja
 • Plánovanie a časový harmonogram aktivít
 • Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
 • Nastavenie správneho počtu reprezentantov
 • Návrh a tlač obalových materiálov na základe koncového trhu s prípadným prebalením

Komplexne pokrývame oblasť :

 • Integrácii produktu
 • PR – legislatíve a etike
 • Marketingovej stratégie
 • Budovaní povedomia značky
 • Prípravy pre „lojality“ program
 • Prípravu materiálov na podporu predaja
 • Primárnom a sekundárnom prieskume trhu
 • Príprave prezentácií promo pre / KAM / VIP
 • Prípravu a organizáciu seminárov a školení
 • Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
 • Prípravu a tvorbu komplexnej reklamy naprieč celým spektrom TTL
 • Plánovanie a časový harmonogram priorít v pre-launchovom období
 • Nastavanie cieľovej skupiny, plánov predaja a počtu reprezentantov
 • Správne nastavenie podmienok a časovej osi uvedenia produktu na trh
 • Návrh a tlač obalových materiálov na základe koncového trhu s prípadným prebalením