england
Marketing, podpora predaja | AVEPHARMA

MARKETING

5

Potreby dnešných spotrebiteľov sú veľmi individuálne a konkurencia na trhu je neúmerne presýtená. Podstatou našej marketingovej efektivity je, aby sme doručili správnu informáciu tým správnym ľuďom, v čo najkratšom čase. Našou devízou je vytvorenie správnej interakcie medzi Vašou spoločnosťou a koncovým odberateľom tak, aby sa vytvorila dlhodobá a vzájomná synergia. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam rozumieme, ako vníma konkrétny produkt lekár, lekáreň a koncový odberateľ. Preto Vám pripravujeme len také riešenia a podporu, ktorá je vhodná pre konkrétnu cieľovú skupinu. Sme schopní flexibilne vytvoriť adekvátnu podporu predaja, založenú na reálnych základoch a merateľných cieľoch. Náš marketing skutočne funguje a prináša merateľné výsledky.

Zastrešíme Vám:


Integráciu produktu
Marketingovú stratégiu
Budovanie povedomia značky
Prípravu promo prezentácií/KAM/VIP
Prípravu a organizáciu seminárov a školení
Prípravu a tvorbu komplexnej reklamy TTL
Nastavenie cieľovej skupiny, plánov predaja
Nastavenie podmienok a časovej osi uvedenia produktu na trh
Komplexnú biznis stratégiu s nastavením merateľných produktových cieľov

PR – legislatívu a etiku
Prípravu pre loyality program
Primárny a sekundárny prieskum trhu
Prípravu materiálov na podporu predaja
Plánovanie a časový harmonogram aktivít
Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
Nastavenie správneho počtu reprezentantov
Návrh a tlač obalových materiálov na základe koncového trhu s prípadným prebalením

Komplexne pokrývame oblasť :


Farmácie PHARMA

Veteriny VET

Rýchloobrátkového tovaru FMCG

 

S podporou pri :


Integrácii produktu
PR – legislatíve a etike
Marketingovej stratégie
Budovaní povedomia značky
Prípravy pre „lojality“ program
Prípravu materiálov na podporu predaja
Primárnom a sekundárnom prieskume trhu
Príprave prezentácií promo pre / KAM / VIP

 


Prípravu a organizáciu seminárov a školení
Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
Prípravu a tvorbu komplexnej reklamy naprieč celým spektrom TTL
Plánovanie a časový harmonogram priorít v pre-launchovom období
Nastavanie cieľovej skupiny, plánov predaja a počtu reprezentantov
Správne nastavenie podmienok a časovej osi uvedenia produktu na trh
Návrh a tlač obalových materiálov na základe koncového trhu s prípadným prebalením