M

MARKETING

Potreby dnešných spotrebiteľov sú veľmi individuálne a konkurencia na farmaceutickom trhu neúmerne presýtená. Podstatou našej marketingovej efektivity je, aby sme doručili správnu informáciu tým správnym ľuďom v čo najkratšom čase. Našou devízou je vytvorenie správnej interakcie medzi vašou firmou a koncovým odberateľom tak, aby vznikol dlhodobý vzťah.

Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam s marketingom vo farmácii rozumieme, ako vníma konkrétne produkt lekár, lekáreň a koncový odberateľ. Preto vám pripravujeme len riešenie a podporu, ktorá je vhodná pre konkrétnu cieľovú skupinu. Sme schopní flexibilne vytvoriť adekvátnu podporu predaja, založenú na reálnych základoch a merateľných cieľoch. Náš marketing skutočne funguje a prináša merateľné výsledky.

Zastrešíme Vám:

 • Integráciu produktu
 • Marketingovú stratégiu
 • Budovanie povedomia značky
 • Prípravu promo prezentácií/KAM/VIP
 • Prípravu a organizáciu seminárov a školení
 • Prípravu a tvorbu komplexnej reklamy TTL
 • Nastavenie cieľovej skupiny, plánov predaja
 • Nastavenie podmienok a časovej osi uvedenia produktu na trh
 • Komplexnú biznis stratégiu s nastavením merateľných produktových cieľov
 • PR – legislatívu a etiku
 • Prípravu pre loyality program
 • Primárny a sekundárny prieskum trhu
 • Prípravu materiálov na podporu predaja
 • Plánovanie a časový harmonogram aktivít
 • Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
 • Nastavenie správneho počtu reprezentantov
 • Návrh a tlač obalových materiálov na základe koncového trhu s prípadným prebalením

Start typing and press Enter to search