england
Outsourcing, marketingová a obchodná stratégia | AVEPHARMA

OUTSOURCING

OUTSOURCING-06

Súčasný makroekonomický vývoj na trhu je priamo úmerný rozhodovaciemu procesu ako najefektívnejšie hospodáriť so zverenými zdrojmi spoločnosti. V našom tíme máme ľudí s 25 ročnými skúsenosťami z rôznych manažérskych pozícií. V obchode, marketingu, farmácii, biznis developmente a FMCG.

Sme schopní postaviť a rozvíjať marketingovú a obchodnú stratégiu produktu, rovnako ako vybudovať kvalitný obchodný tím.

V spolupráci s našou spoločnosťou získate:


Zníženie nákladov
Efektivitu práce a času
Možnosť operatívnych zmien
Flexibilné využívanie ľudských zdrojov
Digitálnu kontrolu, archiváciu úloh a výstupov
Jasne stanovené podmienky a kontrolu nad nákladmi

Náš tím tvoria ľudia pracujúci na pozíciách:


Medicínsky reprezentant v segmente OTC, VET, Petshops
Area sales manager
Product manager
Obchodný reprezentant v segmente FMCG
Key account manager
Analytik dát