england
LOGISTIKA A SKLADOVANIE | AVEPHARMA

LOGISTIKA A SKLADOVANIE

skladovanie

V rámci logistiky dokážeme rýchlo a efektívne spracovať zákaznícke objednávky. Našou prioritou je efektívne doručenie zásielky do 48 hodín na miesto určenia. Od jedného balíčka až po kamión.

Pre maximálne zefektívnenie zásielky využívame hybridnú dopravu, vďaka čomu skracujeme celý logistický proces doručenia za čo najnižšie náklady. Pokrývame vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu.

Skladové jednotky AvePharma poskytujú dostatočnú kapacitu na zloženie tovaru rôzneho druhu a množstva, pričom spĺňajú všetky zákonné a regulačné opatrenia pre konkrétny druh tovaru.

Sme Vám schopní zabezpečiť:


BOZP
Doplnkové služby
Poistenie voči poškodeniu
Digitálnu kontrolu zásielky

Potrebnú veľkosť skladovej jednotky
Rýchly a transparentný tok informácii
Zákonom stanovené podmienky pre nakladanie s tovarom
Komunikáciu v rôznych jazykoch v prípade medzinárodnej prepravy