england
Key Account Manager | AVEPHARMA

KAM (Key Account Manager)

3

Primárnou úlohou Key Account Managera je starostlivosť o kľúčových zákazníkov a vyhľadávanie nových.  Jeho základnou úlohou je dosahovanie stanovených cieľov, dodržanie zvolenej stratégie a časovej osi.

Hlavnou náplňou key account manažéra je:


Participovanie na príprave plánu predaja.
Pripravovanie a vedenie klientských prezentácií.
Vypracovávanie cenových kalkulácií, vyjednávanie zmluvných podmienok.
Budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov s vybranými kľúčovými klientmi.
Zodpovedanie za splnenie stanovených obchodných cieľov a finančné výsledky.

Identifikovanie potenciálnych kľúčových klientov na trhu a ich postupná akvizícia.
Monitorovanie konkurenčných aktivít, situácie na trhu, vypracovávanie trhových analýz.
Zastupovanie a prezentovanie spoločnosti na obchodných rokovaniach v súlade s firemnou stratégiou.
Komunikácia a spolupráca s obchodnými reťazcami a lekárňami Dr.Max, Benu, Schneider, Vaša lekáreň, lekáreň Partner,  Plus lekáreň, S.O.S, Moja lekáreň a ostatné individuálne prevádzky.