K

KAM
(Key Account Manager)

Primárnou úlohou Key Account Managera je starostlivosť o kľúčových zákazníkov a vyhľadávanie nových.  Jeho základnou úlohou je dosahovanie stanovených cieľov, dodržanie zvolenej stratégie a časovej osi.

Hlavnou náplňou key account manažéra je:

  • Participovanie na príprave plánu predaja.
  • Pripravovanie a vedenie klientských prezentácií.
  • Vypracovávanie cenových kalkulácií, vyjednávanie zmluvných podmienok.
  • Budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov s vybranými kľúčovými klientmi.
  • Zodpovedanie za splnenie stanovených obchodných cieľov a finančné výsledky.
  • Identifikovanie potenciálnych kľúčových klientov na trhu a ich postupná akvizícia.
  • Monitorovanie konkurenčných aktivít, situácie na trhu, vypracovávanie trhových analýz.
  • Zastupovanie a prezentovanie spoločnosti na obchodných rokovaniach v súlade s firemnou stratégiou.
  • Komunikácia a spolupráca s obchodnými reťazcami a lekárňami Dr.Max, Benu, Schneider, Vaša lekáreň, lekáreň Partner,  Plus lekáreň, S.O.S, Moja lekáreň a ostatné individuálne prevádzky.

Start typing and press Enter to search