C

CRM

Úlohou CRM systému je zefektívnenie komunikácie so zákazníkmi a zaznamenanie činností po predaji obchodným reprezentantom. Zároveň nám slúži ako dobrý pomocník pri nastavovaní budúcich krokov v predaji a je podpornou pomôckou pre plánovanie predajných aktivít.

V rámci nášho CRM reportu Vám poskytneme:

  • Správu o nových, doposiaľ neidentifikovaných kontaktov.
  • Nástroj tvorby súhrnných správ pre management.
  • Nástroj vzdialeného prístupu k systémom.
  • Správu kontaktov a plánovanie času.
  • Správu obchodných partnerov.
  • Fotodokumentáciu.

Start typing and press Enter to search