england
CRM,efektívna komunikácia | AVEPHARMA

CRM

CRM-06-min

Úlohou CRM systému je zefektívnenie komunikácie so zákazníkmi a zaznamenanie činností po predaji obchodným reprezentantom.
Zároveň nám slúži ako dobrý pomocník pri nastavovaní budúcich krokov v predaji a je podpornou pomôckou pre plánovanie predajných aktivít.

V rámci nášho CRM reportu Vám poskytneme:


Správu o nových, doposiaľ neidentifikovaných kontaktov.
Nástroj tvorby súhrnných správ pre management.
Nástroj vzdialeného prístupu k systémom.

Správu kontaktov a plánovanie času.
Správu obchodných partnerov.
Fotodokumentáciu.