AVEPHARMA Vám pomôže kvalitne odprezentovať vaše produkty cez odborné školenie a kongresy, ktoré zabezpečujeme cez našich obchodných partnerov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblastiach farmácie, medicíny, veteriny, stomatológie a FMCG. Vieme správne zasiahnuť vašu cieľovú skupinu.

Pri vytváraní podujatí spolupracujeme s lekárnikmi, odbornými lekármi, veterinármi a vývojovými pracovníkmi z oblasti medicíny. Pri príprave odborných aktivít spolupracujeme aj so špičkovými odborníkmi, fakultami, SLeK, SLK, ŠUKL, UŠKVBL.

K poskytovaniu odborných informácií využívame viacero komunikačných kanálov.

  • Odborné semináre
  • Odborné publikácie
  • Špecializované kongresy

Start typing and press Enter to search